مثل یه نور کوچولو اومدی ستاره شدی

دیشب برای اولین بار به لگد محکم زدی به بایایی اسب کوچولوبه من

تا الان همیشه وول میخوردی حالا کم کم  لگدهات شروع شده

پسر قوی من خوب خوب باش

 

|پنجشنبه هفتم فروردین 1393| 12:45|مامان

اینا اولین چیزاییه که بعد از بارداری برای نینی خریدم

عاشق اون شورت عینکیه ام


ادامه مطلـب
|سه شنبه هفدهم دی 1392| 17:56|مامان|

                       
ادامه مطلـب
|یکشنبه پانزدهم دی 1392| 21:24|مامان|


ادامه مطلـب
|جمعه ششم دی 1392| 13:33|مامان|

miss-A