سلام 


ادامه مطلب
+ تاریخ | یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ساعت | نویسنده | عاطفه |

سلام دوستای خوبم

دلم خیلی براتون تنگ شده بوذ به خدا بی معرفت نبستم

کیان همه وقتم و میگیره و اصلن فرصت نمیشه لبتاب و روشن کنم و پست بزارم

فقط با تبلت میتونم کار کنم که با اونم نمیشه پست گذاشت 

خلاصه که ببخشین که خیلی دیر میام/ولی به یادتونم و دوستتون دارم

ادامه با رمز قبلی


ادامه مطلب
+ تاریخ | جمعه ۲۱ آذر۱۳۹۳ساعت | نویسنده | عاطفه |

سلام دوستای گلم

دلم براتون خیلی تنگ شده بود/ببخشین که این مدت بیرنگ بودم

 

ادامه مطلب خاطرات زایمانمه/خیلی طولانی و درهمه

اگه حوصله ندارین پیشنهاد میکنم نخونین


ادامه مطلب
+ تاریخ | دوشنبه ۳ شهریور۱۳۹۳ساعت | نویسنده | عاطفه |

سلام دوستای گلم

زایمانم جلو افتاد فردا صبح میرم بیمارستان

انرژیهای مثبتتون و بفرستین 

ادامه عکسهای سیسمونی


ادامه مطلب
+ تاریخ | چهارشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۳ساعت | نویسنده | عاطفه |


ادامه مطلب
+ تاریخ | دوشنبه ۹ تیر۱۳۹۳ساعت | نویسنده | عاطفه |