سلام دوستای گلم

دلم براتون خیلی تنگ شده بود/ببخشین که این مدت بیرنگ بودم

 

ادامه مطلب خاطرات زایمانمه/خیلی طولانی و درهمه

اگه حوصله ندارین پیشنهاد میکنم نخونین


ادامه مطلب
+ تاریخ | دوشنبه 3 شهریور1393ساعت | نویسنده | عاطفه |

سلام دوستای گلم

زایمانم جلو افتاد فردا صبح میرم بیمارستان

انرژیهای مثبتتون و بفرستین 

ادامه عکسهای سیسمونی


ادامه مطلب
+ تاریخ | چهارشنبه 11 تیر1393ساعت | نویسنده | عاطفه |


ادامه مطلب
+ تاریخ | دوشنبه 9 تیر1393ساعت | نویسنده | عاطفه |

سلام دوستای گلم/نتمون قطعه الان هم با گوشی اومدم

نیینی 16 تیر دنیا میاد/فعلن که خوبیم و میگذره

نتم وصل شد/زودی میام با عکس

+ تاریخ | شنبه 17 خرداد1393ساعت | نویسنده | عاطفه |


ادامه مطلب
+ تاریخ | شنبه 3 خرداد1393ساعت | نویسنده | عاطفه |